مدل و مدلینگ در گروه ورزشی بی فیت

مدل و مدلینگ در گروه ورزشی بی فیت

مدل و مدلینگ در گروه ورزشی بی فیت

جلسه آبان92 در گروه ورزشی بی فیت
جناب مهدی طاهریان در حضور مربیان گروه ورزشی به سخنانی در رابطه با راه اندازی سایت مرجع تربیت بدنی پرداخت.
ایشان با اشاره به نیاز گروه ورزشی به راه اندازی سایت مرجع ورزشی برای اطلاع رسانی به ورزشکاران پرداخت

ایشان افزود  طبق نیاز سنجی های انجام شده به شدت نیاز به عکس های ورزشی برای سایت داریم که اینجانب ایده مدلینگ ورزشی را مطرح کردم که در آینده نزدیک با تهیه تجهیزات و مشخص شدن مدل انتخابی گروه ،پروژه های عکاسی عملیاتی می شود.

ایشان افزود بحث مدلینگ را باید جدی گرفت ،بسیاری از برند ها، برند خود را با مدل های تبلیغاتی به رخ می کشند،که این مدل ها بیشتر ورزشکار هستن به امید خدا با اجرای موفق بحث مدلینگ در گروه و ورزشی و ایجاد تاثیرات مثب در کسب و کار و تبلیغات گروه ،مدلینگ را به برند های معتبر کشورمان پیشنهاد خواهیم داد .