تغذیه مدلینگ

تناسب اندام و تغذیه مدلینگ

سایت تخصصی مدلینگ ایران با همکاری گروه ورزشی BeeFitخدمات ویژه ای برای علاقه مندان مدلینگ در نظر گرفته است

  • مشاوره تغذیه ورزشی با هدف مدلینگ
  • فیتنس با هدف مدلینگ

زیر نظر کارشناسان تغذیه ورزشی ،مدل های بین المللی ومربیان با سابقه فیتنس مدلینگ