logo-mini

جذب مدل ها با همکاری گروه ورزشی بی فیت

دعوت به همکاری از مدلهای تبلیغاتی و علاقه مندان به مدلینگ با همکاری  گروه ورزشی بی فیت انجام می پذیرد.

مربیان و ورزشکاران گروه ورزشی بی فیت (BeeFit)در اولویت انتخاب هستند.

گروه ورزشی بی فیت با در نظر گرفتن مشخصات مربیان و ورزشکاران عضو خود ،بهترین ها را به سایت مدلینگ معرفی کرده و سایت مدلینگ آنها را برند ها معرفی می کند.